uvodniC.png
infoRadek2.png
Kubota U-20
Tento minibagr používáme k výkopům větších dlážděných ploch, rozhrnování kameniva, výkopům bazénů a odvodnění. Zkrácená záď umožňuje kopat těsně kolem domů v ose pásů. Dále se stroj používá ke hlubším výkopům kanalizací, vodovodních a plynových přípojek.