uvodniC.png
infoRadek2.png
Mercedes 814 s kontajnerovou nástavbou
Tento nákladní automobil používáme k navážení materiálu (dlažby, kamenivo, písky atd.). Dále k nakládání zeminy z výkopů k odvozu na skládku. Možnost pronájmu kontejnerů na suť.